Pendaftaran Kursus Frog VLE – Panitia Pendidikan Islam Daerah Rembau

October 26, 2015

Sila daftar kehadiran anda di sini —-> Pendaftaran

 

Terima kasih.


Latihan Pengukuhan Tingkatan 4 Imtiyaz 2015 (Cuti Pertengahan Semester)

June 9, 2015

Gunakan tulisan jawi. (buku latihan 2)

Tajuk : Kejadian manusia bukti kewujudan Allah

 1. Jelaskan 2 hujah membuktikan kejadian manusia menunjukkan kekuasaan Allah. (4 markah)
 2. Huraikan 2 hikmah dijadikan manusia dengan pelbagai rupa dan bangsa. (4 markah)
 3. Terangkan 3 hujah menolak teori Darwin tentang manusia berasal dari beruk. (6 markah)
 4. Bincangkan proses kejadian manusia menurut al Quran. (4 markah)

KERJA RUMAH TINGKATAN 5 IMTIYAZ

March 16, 2015

Sila Lengkapkan latihan berikut mengikut buku latihan yang ditentukan. Gunakan tulisan jawi.

BUKU LATIHAN 1

TAJUK : DOSA, PAHALA DAN BAHAGIANNYA

 1. Apakah maksud dosa
 2. Jelaskan 2 ciri pahala
 3. Huraikan 3 balasan Allah kepada mereka yang melakukan perbuatan dosa.

TAJUK : IMAN BOLEH BERTAMBAH DAN BERKURANG

 1. Jelaskan 2 penghayatan beriman kepada qadar dan qadar terhadap peradaban manusia.
 2. Apakah peranan iman dalam kehidupan manusia
 3. Nyatakan 2 amalan yang boleh meningkatkan iman seseorang

TAJUK : PRINSIP PERUNDANGAN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA

 1. Sebutkan prinsip perundangan dalam Islam. Huraikan satu persatu secara ringkas
 2. Senaraikan sumber perundangan di zaman Tabi’ Tabi’in.
 3. Huraikan 2 keistimewaan perundangan Islam

BUKU LATIHAN 2

TAJUK : AM DAN KHAS

 1. Berikan pengertian Am dan Khas
 2. Senaraikan bentuk-bentuk dan lafaz-lafaz Am beserta contoh
 3. Huraikan pembahagian Takhsis beserta contoh.

TAJUK : BERBAKTI KEPADA KEDUA IBU BAPA

 1. Apakah cara berbuat baik kepada kedua ibu bapa
 2. Membina sebuah keluarga yang bahagia adalah tanggungjawap setiap ahli keluarga. Huraikan 3 kesan pengabaian tanggungjawap dalam keluarga.
 3. Huraikan cara ulama mengistinbat hukum WAJIB dan HARAM dalam ayat.

KERJA RUMAH TINGKATAN 4 IMTIYAZ

March 16, 2015

Sila Lengkapkan latihan berikut mengikut buku latihan yang ditentukan. Gunakan tulisan jawi.

 

BUKU LATIHAN 1

 

TAJUK : IMAN FITRAH MANUSIA

 1. Terangkan maksud beriman kepada Allah.
 2. Jelaskan dua sebab manusia perlu beriman kepada Allah.
 3. Jelaskan 2 bukti bahawa seseorang mengakui kewujudan Allah walaupun pada lahirnya mereka ingkar kepada Nya.

 

TAJUK : PERANAN IMAN

 1. Nyatakan 2 kepentingan jiwa yang tenang
 2. Terangkan 2 asas utama untuk mendapatkan halawah iman.
 3. Apakah bukti pengorbanan yang boleh dilakukan oleh seseorang pelajar

 

TAJUK : PENGENALAN ILMU USUL FIQH

 1. Terangkan maksud ilmu usul fiqh.
 2. Jelaskan 2 cara penulisan ilmu usul fiqh. Bezakan antara kedua-dua cara tersebut.
 3. Nyatakan 3 skop perbahasan ilmu ini.

 

BUKU LATIHAN 2

 

TAJUK : HUKUM SYARA’

 1. Apakah maksud hukum syara’?
 2. Sebutkan jenis-jenis khitab Allah. Huraikan satu persatu.
 3. Jelaskan maksud SEBAB dalam hukum wad’i beserta contoh.

 

TAJUK : RUKHSAH TAYAMMUM

 1. Apakah pengertian tayammum.
 2. Huraikan sebab nuzul ayat 43 Surah an Nisa’.
 3. Bagaimanakah ulama mengistinbat hukum tayammum.

 

TAJUK : QIAMULLAIL

 1. Berikan pengertian Qiamulllail
 2. Antara kesan qiamullail ialah iman seseorang akan bertambah kuat. Berikan 2 bukti bagi menyokong kenyataan tersebut.
 3. Terangkan cara ulama menginstinbat hukum qiamullail berdasarkan ayat 1-10 Surah Muzammil.

 

Selamat menjawab dan semalat bercuti..,…


Latih Tubi Topikal Syariah Tingkatan 4

October 9, 2014

Latihan ini untuk pelajar SMA Rembau sahaja…

Tajuk 5 : Kejadian alam tanda kekuasaan Allah

Tajuk 9 : Dalil yang tidak disepakati

Tajuk 14 : Memelihara Ukhuwwah Islamiah

Tajuk 18 : Wasiat

Tajuk 19 : Memberi dan menjawab salam

Tajuk 25 : Sembelihan

Tajuk 26 : Korban

Tajuk 27 : Akikah

Tajuk 28 : Muamalat dalam Islam

Tajuk 29 : Pengenalan Muamalat dalam Islam 1

Tajuk 30 : Pengenalan Muamalat dalam Islam 2


Kursus Oriestasi Kurikulum Dini dan Tahfiz Tingkatan 1

September 11, 2014

Anda bole muat turun bahan dari kursus di sini

https://www.dropbox.com/sh/r7c8a2afrikxwd0/AABgA8YpbrP082g_fGZQwanZa?dl=0


Kursus Orientasi Kurikulum Dini dan Tahfiz Tingkatan 1

September 11, 2014

Makluman kepada ahli kursus, anda boleh download bahan-bahan yang dibentangkan di sini.

Sila klik di sini


Bengkel PBS Bahasa Arab Ting 2 – PKG Mantin NS

March 25, 2013

Berikut adalah hasil perbengkelan PBS Bahasa Arab Tingkatan 2 di Mantin Negeri Sembilan


Contoh Instrumen Mengikut Kumpulan

November 1, 2012

Berikut adalah contoh instrumen yang terhasil dari bengkel mengikut kumpulan.

 1. Kumpulan 1
 2. Kumpulan 2
 3. Kumpulan 3 (file 1)
 4. Kumpulan 3 (file 2)
 5. Kumpulan 3 (file 3)
 6. Kumpulan 4
 7. Kumpulan 5
 8. Kumpulan 6

Sekian terima kasih atas segala kerjasama.


Penataran DSP Tingkatan 2 2013

November 1, 2012

Penataran Dokumen Standard Prestasi

 • Taklimat

 

Terima kasih.