Latihan Pengukuhan Tingkatan 4 Imtiyaz 2015 (Cuti Pertengahan Semester)

June 9, 2015

Gunakan tulisan jawi. (buku latihan 2)

Tajuk : Kejadian manusia bukti kewujudan Allah

  1. Jelaskan 2 hujah membuktikan kejadian manusia menunjukkan kekuasaan Allah. (4 markah)
  2. Huraikan 2 hikmah dijadikan manusia dengan pelbagai rupa dan bangsa. (4 markah)
  3. Terangkan 3 hujah menolak teori Darwin tentang manusia berasal dari beruk. (6 markah)
  4. Bincangkan proses kejadian manusia menurut al Quran. (4 markah)
Advertisements