KERJA RUMAH TINGKATAN 5 IMTIYAZ

March 16, 2015

Sila Lengkapkan latihan berikut mengikut buku latihan yang ditentukan. Gunakan tulisan jawi.

BUKU LATIHAN 1

TAJUK : DOSA, PAHALA DAN BAHAGIANNYA

 1. Apakah maksud dosa
 2. Jelaskan 2 ciri pahala
 3. Huraikan 3 balasan Allah kepada mereka yang melakukan perbuatan dosa.

TAJUK : IMAN BOLEH BERTAMBAH DAN BERKURANG

 1. Jelaskan 2 penghayatan beriman kepada qadar dan qadar terhadap peradaban manusia.
 2. Apakah peranan iman dalam kehidupan manusia
 3. Nyatakan 2 amalan yang boleh meningkatkan iman seseorang

TAJUK : PRINSIP PERUNDANGAN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA

 1. Sebutkan prinsip perundangan dalam Islam. Huraikan satu persatu secara ringkas
 2. Senaraikan sumber perundangan di zaman Tabi’ Tabi’in.
 3. Huraikan 2 keistimewaan perundangan Islam

BUKU LATIHAN 2

TAJUK : AM DAN KHAS

 1. Berikan pengertian Am dan Khas
 2. Senaraikan bentuk-bentuk dan lafaz-lafaz Am beserta contoh
 3. Huraikan pembahagian Takhsis beserta contoh.

TAJUK : BERBAKTI KEPADA KEDUA IBU BAPA

 1. Apakah cara berbuat baik kepada kedua ibu bapa
 2. Membina sebuah keluarga yang bahagia adalah tanggungjawap setiap ahli keluarga. Huraikan 3 kesan pengabaian tanggungjawap dalam keluarga.
 3. Huraikan cara ulama mengistinbat hukum WAJIB dan HARAM dalam ayat.
Advertisements

KERJA RUMAH TINGKATAN 4 IMTIYAZ

March 16, 2015

Sila Lengkapkan latihan berikut mengikut buku latihan yang ditentukan. Gunakan tulisan jawi.

 

BUKU LATIHAN 1

 

TAJUK : IMAN FITRAH MANUSIA

 1. Terangkan maksud beriman kepada Allah.
 2. Jelaskan dua sebab manusia perlu beriman kepada Allah.
 3. Jelaskan 2 bukti bahawa seseorang mengakui kewujudan Allah walaupun pada lahirnya mereka ingkar kepada Nya.

 

TAJUK : PERANAN IMAN

 1. Nyatakan 2 kepentingan jiwa yang tenang
 2. Terangkan 2 asas utama untuk mendapatkan halawah iman.
 3. Apakah bukti pengorbanan yang boleh dilakukan oleh seseorang pelajar

 

TAJUK : PENGENALAN ILMU USUL FIQH

 1. Terangkan maksud ilmu usul fiqh.
 2. Jelaskan 2 cara penulisan ilmu usul fiqh. Bezakan antara kedua-dua cara tersebut.
 3. Nyatakan 3 skop perbahasan ilmu ini.

 

BUKU LATIHAN 2

 

TAJUK : HUKUM SYARA’

 1. Apakah maksud hukum syara’?
 2. Sebutkan jenis-jenis khitab Allah. Huraikan satu persatu.
 3. Jelaskan maksud SEBAB dalam hukum wad’i beserta contoh.

 

TAJUK : RUKHSAH TAYAMMUM

 1. Apakah pengertian tayammum.
 2. Huraikan sebab nuzul ayat 43 Surah an Nisa’.
 3. Bagaimanakah ulama mengistinbat hukum tayammum.

 

TAJUK : QIAMULLAIL

 1. Berikan pengertian Qiamulllail
 2. Antara kesan qiamullail ialah iman seseorang akan bertambah kuat. Berikan 2 bukti bagi menyokong kenyataan tersebut.
 3. Terangkan cara ulama menginstinbat hukum qiamullail berdasarkan ayat 1-10 Surah Muzammil.

 

Selamat menjawab dan semalat bercuti..,…