KERJA RUMAH TINGKATAN 5 IMTIYAZ

Sila Lengkapkan latihan berikut mengikut buku latihan yang ditentukan. Gunakan tulisan jawi.

BUKU LATIHAN 1

TAJUK : DOSA, PAHALA DAN BAHAGIANNYA

 1. Apakah maksud dosa
 2. Jelaskan 2 ciri pahala
 3. Huraikan 3 balasan Allah kepada mereka yang melakukan perbuatan dosa.

TAJUK : IMAN BOLEH BERTAMBAH DAN BERKURANG

 1. Jelaskan 2 penghayatan beriman kepada qadar dan qadar terhadap peradaban manusia.
 2. Apakah peranan iman dalam kehidupan manusia
 3. Nyatakan 2 amalan yang boleh meningkatkan iman seseorang

TAJUK : PRINSIP PERUNDANGAN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA

 1. Sebutkan prinsip perundangan dalam Islam. Huraikan satu persatu secara ringkas
 2. Senaraikan sumber perundangan di zaman Tabi’ Tabi’in.
 3. Huraikan 2 keistimewaan perundangan Islam

BUKU LATIHAN 2

TAJUK : AM DAN KHAS

 1. Berikan pengertian Am dan Khas
 2. Senaraikan bentuk-bentuk dan lafaz-lafaz Am beserta contoh
 3. Huraikan pembahagian Takhsis beserta contoh.

TAJUK : BERBAKTI KEPADA KEDUA IBU BAPA

 1. Apakah cara berbuat baik kepada kedua ibu bapa
 2. Membina sebuah keluarga yang bahagia adalah tanggungjawap setiap ahli keluarga. Huraikan 3 kesan pengabaian tanggungjawap dalam keluarga.
 3. Huraikan cara ulama mengistinbat hukum WAJIB dan HARAM dalam ayat.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: